Pogoji poslovanja

Uvodno

Splošni pogoji prodaje podjetja AGARIC, d. o. o., Tržaška cesta 23, 2000 Maribor.

Podatki o podjetju
naziv podjetja: AGARIC, d. o. o.
sedež podjetja: Tržaška cesta 23, 2000 Maribor
pisarne podjetja: Tržaška cesta 23, 2000 Maribor
elektronska pošta: info@agaric.si
telefon: +386 (0)2 621 04 12

Predmetni splošni prodajni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja AGARIC, d. o. o., Tržaška cesta 23, 2000 Maribor (v nadaljevanju AGARIC), so sestavni del vseh pogodb, sklenjenih med podjetjem AGARIC in kupcem ali drugo osebo (v nadaljevanju stranko), ki je v pravno-poslovnem odnosu s podjetjem AGARIC. Določila teh splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, pravno poslovne izjave in druge pravno poslovne storitve, ki izhajajo iz poslovnega razmerja med podjetjem AGARIC in stranko.

Podjetje AGARIC posluje na sedežu družbe: Nova ulica 9, 2000 Maribor. Družba je prav tako upravljavec spletnih strani agaric, agaricpromogifts, pisala, wickedsickdesign.

Ti splošni pogoji so prevladujoči in v celoti nadomestijo drugačne ali kakršnekoli nasprotujoče si splošne pogoje stranke ali kakršnegakoli dokumenta, izdanega s strani stranke, s katerim AGARIC izrecno ne soglaša.

Ti splošni pogoji predstavljajo pogodbo oz. sestavni del pogodb (dogovorov), sklenjenih med stranko in podjetjem AGARIC, in se nanašajo na vsako naročilo stranke. S podpisom pogodbe ali drugačnim vstopom v pravno poslovno razmerje s podjetjem AGARIC stranka v celoti soglaša in se strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji podjetja AGARIC. Stranka je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v obliki, v kakršni so, če želi sodelovati in nastopati v pravno poslovnem razmerju s podjetjem AGARIC.

Ti splošni pogoji veljajo poleg vseh ostalih predpisov, vključno s predpisi o varstvu potrošnikov in varovanju osebnih podatkov. AGARIC osebne podatke naročnikov/strank in nosilcev uporabniških računov obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani, prav tako pa so dostopni na sedežu podjetja AGARIC, s čimer se šteje, da je stranka z njimi v celoti seznanjena.

Splošni pogoji so zavezujoči v obliki in vsebini na dan sklenitve pogodbe.

Osebni podatki pri naročanju

AGARIC zbira osebne podatke za namene obdelave naročila, izvajanja naročniškega razmerja, pošiljanja e-novic (akcijskih ponudb, informativnega gradiva ter novosti v ponudbi promocijskih daril in poslovnih daril AGARIC), če se je stranka prijavila na e-novice.

AGARIC na podlagi teh splošnih pogojev zbira in nadalje obdeluje naslednje osebne podatke stranke oziroma nosilca uporabniškega računa, ki ga je določila stranka:

- ime in priimek;

- e-naslov za prejem novic;

- podatke o naročniku (datum oddaje naročila in datum sklenitve pogodbe, podatke o plačilu naročenega/ih izdelkov oz. storitev, e-naslov za prejemanje računov ali poštni naslov za prejemanje računov ter ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov in davčna številka naročnika);

- druge osebne podatke, ki jih naročnik oziroma nosilec uporabniškega računa prostovoljno posreduje podjetju AGARIC.

Stranka je dolžna podjetju AGARIC sporočiti vsako spremembo, ki utegne vplivati na izvrševanje naročniškega razmerja najkasneje v roku 3 delovnih dni od nastanka spremembe. V primeru, da naročnik opusti dolžnost obveščanja, AGARIC svoje obveznosti pravilno in veljavno izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Naročnik odgovarja podjetju AGARIC za škodo, ki utegne nastati zaradi opustitve obveznosti obveščanja po tem odstavku.

Naročanje in povpraševanje (pravne osebe)

Na spletni strani lahko stranka popolnoma varno pošlje povpraševanje in ga lahko v vsakem trenutku prekine. Izbor artiklov opravi s klikom na gumb ZAHTEVAJ PONUDBO, ki se nahaja ob vsakem artiklu pri podrobnem opisu. Če ima artikel izbiro barv ali velikosti, le-te stranka izbere potem, ko ga uvrsti na seznam za povpraševanje. S klikom na gumb se lahko določen artikel tudi odstrani. 

Stranka lahko naroči vzorec artikla. Pri tem se ji zaračunajo vrednost vzorca, manipulativni stroški in strošek pošiljanja (po ceniku Pošte Slovenije ali DPD).

Kot stranka velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o stranki ni mogoče. Prodaja je namenjena pravnim osebam, razen če ni drugače navedeno. Naročila se sprejema na navedene kontakte na spletnih straneh, katere upravlja podjetje AGARIC, d. o. o. Podjetje AGARIC, d. o. o, se na željo stranke lahko dogovori za predstavitveni sestanek.

Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za fizične osebe, le da v prvem koraku stranka izbere možnost račun na podjetje in potrdi strinjanje s pogoji poslovanja.

Če želi stranka račun na podjetje, sprejme pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

Naročilo je potrjeno najkasneje v 24 ur po prejemu naročila, ki se stranki pošlje po elektronski pošti in se ji sporoči okviren rok dobave.

Rabati, akcije in cene

Z vsemi zainteresiranimi pravnimi osebami se lahko določi rabat za nadaljnjo prodajo v skladu s količino naročenega blaga. Morebitni popusti veljajo za prednaročila, naročila v večjih količinah za končnega kupca in za plačilo po predračunu.

Vse cene so brez DDV-ja, razen če je drugače navedeno. V primeru, da blago ni plačano po predračunu, postane naročilo za prodajalca obvezujoče po prejemu kvalitetnega instrumenta zavarovanja plačila. O vrsti in načinu zavarovanja plačila odloča podjetje AGARIC, d. o. o. Naročeno in dobavljeno blago ostaja last prodajalca, dokler ni v celoti plačano. V primeru zamude plačila se obračunajo zakonite zamudne obresti.

Cene v ceniku ne zajemajo dotiska, vezenja, gravure ali posebne embalaže, kar je predmet posebne ponudbe, ki je odvisna od vrste artiklov, količine, števila barv, postopka, ipd. Ob naročilu 100 kosov izdelkov ali več se na željo stranke izdelki opremijo z obešanko z logotipom. V tem primeru se na elektronski naslov podjetja AGARIC pošljite logotip v vektorskem zapisu in številko barve po pantone barvni skali. Če poslan logotip ni v vektorskem zapisu, oblikovanje logotipa dodatno obračunamo. K stroškom nakupa blaga je treba prišteti stroške priprave na tisk, dotiskov (sitotisk, tampotisk, vezenje, lasersko graviranje, …). Stroški dotiskov se zaračunavajo individualno in se obračunavajo glede na tehniko dotiska, barvno paleto in količine odtisov.

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb cen v spletni trgovini brez predhodnega pisnega obvestila.

Dobava naročenega blaga

Dobavni rok za naročeno blago je naveden v vsaki ponudbi posebej. Pri naročilu tiska se rok dostave podaljša za čas, ki je potreben za tisk – to je cca do deset delovnih dni. Kupec je seznanjen, da so dovoljena manjša odstopanja blaga, razvidnega iz kataloga, tako po barvi, dimenzijah ali materialu. Naročeno blago podjetje AGARIC, d. o. o. dostavi stranki po pošti. Stroške dostave krije stranka po veljavnem ceniku Pošte Slovenije, razen če ni v ponudbi drugače navedeno.

Naročeno blago hitro, varno in zanesljivo dostavljata pogodbena partnerja POŠTA SLOVENIJE in DPD. Pri nakupu nad 250,00 EUR brez DDV, je poštnina brezplačna, za manjše nakupe se zaračuna pavšalni znesek poštnine 5,00 EUR za dostavo na območju Slovenije. Za pošiljke v druge države je cena navedena ob vpisu države pri naročilu. Embalaža in pakiranje se ne zaračunata, razen če ni to izrecno zapisano.

V primeru težav z dostavo pošiljke ali morebitnih poškodb se stranka obrne na dostavljavca (POŠTA SLOVENIJE ali DPD). O morebitnih težavah je priporočljivo, da stranka obvesti tudi podjetje AGARIC, d. o. o.

Vsi izdelki bodo poslani v najkrajšem možnem času. Za blago iz zaloge je v večini primerov zagotovljeno pošiljanje v 2-7 delovnih dneh. Izjema so dobave brandiranih artiklov in naročil blaga iz Azije. Za ta naročila se dobavni rok navede v ponudbi. Če stranka želi biti prepričana o dobavnem roku pred naročilom, naj stranka kontaktira podjetje AGARIC, d. o. o., ali pa odda zahtevek za ponudbo. Status naročila lahko stranka spremlja v zavihku Moj račun. V primeru, da kakšnega naročenega artikla trenutno ni na zalogi, se o dobavi obvesti po elektronski pošti ali telefonu. Za dostavo izven območja Slovenije je čas dostave odvisen od oddaljenosti. 

Odstop od pogodbe

Morebitne reklamacije je treba vložiti pisno, in sicer najkasneje v 14 dneh po prejemu blaga, ugotovljene pa morajo biti komisijsko in z zapisnikom. Reklamacija ne velja za blago s tiskom, če tisk ni bil naročen pri prodajalcu. Pri tisku kataloga in cenika lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati, in zanje ne odgovarja podjetje AGARIC, d. o. o. V primeru odstopanja cen ali tehničnih podatkov se stranka o tem obvesti.

V primeru, da je določeni artikel razprodan, prodajalec ne more jamčiti ponovne izdobave tega artikla. Slike artiklov so simbolične. Kupec je seznanjen, da so dovoljena manjša odstopanja po barvi, dimenzijah ali materialu.

Dekorativni material je vključen v ceni artikla, razen če ni drugače navedeno. Slike nekaterih artiklov so simbolične. V primeru, da zaloga artikla poide, prodajalec ne jamči ponovne dobave tega artikla. Za vse informacije je podjetje dosegljivo na naslovu: AGARIC, d. o. o., Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, v vzorčni sobi pa si stranka lahko ogleda razstavljene izdelke.

Vse spore iz te pogodbe bosta obe strani reševali sporazumno. Če sporazuma ne bi mogli doseči, bo spor reševalo Okrožno sodišče v Mariboru.

Stranka je seznanjena in se strinja s splošnimi pogoji naročanja, plačil, dobave in prevzema blaga.

Slike so simbolične in se od samih izdelkov lahko delno razlikujejo.

Sklenjene pogodbe so shranjene v pisni obliki na sedežu podjetja AGARIC, Tržaška cesta 23, 2000 Maribor. Kopijo pogodbe lahko kupec zahteva pisn

Vračilo naročenega blaga

Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe mora kupec z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti ali e-pošti) o odločitvi obvestiti podjetje AGARIC, d. o. o., da odstopa od navedene pogodbe. Podjetje AGARIC, d. o. o., mora po odstopu od pogodbe kupcu vrniti vsa opravljena vplačila. Vračilo vplačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, oziroma najkasneje v štirinajstih (14) dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Za vračilo vplačila se uporabi isto plačilno sredstvo, kot ga je stranka uporabila pri prvotni transakciji, razen če je bilo s stranko izrecno dogovorjeno drugače. Vračilo vplačila se lahko zavrne, dokler ne prejmemo vračila blaga ali dokler se ne predloži dokaza, da je bilo blago poslano nazaj, odvisno, kateri pogoj je izpolnjen prej.

6. odstavek 43d člena ZVPot določa, da v primeru, da je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga mora vrniti podjetju nemudoma, oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Naslov za vračilo blaga v Sloveniji je:
AGARIC, d. o. o. (vračilo spletnega naročila)
Tržaška cesta 23
2000 Maribor

Stroške, povezane z vračilom blaga, nosi kupec. Kupec mora izdelke vrniti nepoškodovane, neuporabljene in v originalni embalaži. Priložiti mora kopijo računa. Oblačila, spodnje perilo, dodatki, ki so predmet vračila, MORAJO biti etiketirano enako, kot so bili ob prevzemu, prav tako NE smejo kazati sledi nošenja, uporabe ali poškodb. Kupec nima pravice vračila blaga v primerih, ko je bilo blago izdelano po natančnih navodilih naročnika. 

Za vse nejasnosti ali dodatne informacije smo vam na voljo v času poslovanja na telefonski številki +386 (0)2 621 04 12.

Sklenjene pogodbe so shranjene v pisni obliki v poslovnih prostorih podjetja AGARIC, d. o. o., Tržaška cesta 23, 2000 Maribor. Kopijo pogodbe lahko kupec zahteva pisno.

E-novice

Ob prijavi na e-novice se vam prikaže soglasje. Če se strinjate s posameznim soglasjem, soglašate, da podjetje AGARIC uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostmi, ki jih izvaja AGARIC, koristnih informacij, posebnih ugodnostih in novostih iz naše ponudbe poslovnih in promocijskih daril. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) podjetje AGARIC lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-obvestil) lahko kadarkoli odjavite na posamezni e-novici ali pa nam to sporočite na naš kontaktni e-naslov.

AGARIC se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke o posamezniku/ici bo AGARIC obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

Informacije o tehnikah brendiranja

Tamponski tisk: Tamponski tisk je zaradi svoje sposobnosti tiska večbarvnih motivov na tridimenzionalne površine eden najbolj vsestranskih načinov tiska. Zasnova se nanese na kovinsko tiskarsko ploščo s fotografskim postopkom, nakar se s gumijastem tamponom prenese na artikel. Z različnimi oblikovanimi tamponi se lahko tiska na različne oblike artiklov, ta način pa omogoča tudi večbarvno tiskanje. S tamponskim tiskanjem se lahko potiskajo praktično vse materiale, saj je ta tehnika tiska uporabna za različne podloge in obloge. Večina daril na spletni stran je narejenih iz sintetičnih materialov, za katere je ta tehnika tiska najprimernejša. Posebnost so keramični artikli, ki se jih potiskane s tamponom ne more peči na visoki temperaturi. Zaradi tega ta način ne zagotavlja obstojnosti odtisa na keramičnih artiklih pri pranju v pomivalnem stroju. Zato se v ta namen predlaga transfer za keramične materiale.

Sitotisk: je tehnika tiska, pri kateri se dizajn prenese na mrežico (sito), ki ima svetlobno občutljivo zgornjo plast. Film onemogoči ultravijolični svetlobi osvetlitev sita in določenih mest, zaradi občutljivosti filma pa se oblikuje zasnova. Artikel, ki ga želite potiskati, se postavi pod sito, nakar se s prenosom barve skozi mrežico ustvari odtis. S to tehniko se lahko tiska le na ravne površine. Sitotisk omogoča večbarvno tiskanje, vendar ta tehnika ni primerna za tekstil in izdelke iz poliestra, kot so dežniki, torbe, ipd.

Sitotisk transfer: je tehnika tiska, pri katerem se dizajn odtisne na poseben papir, ki se imenuje transfer. Gumi rakla potegne tiskarsko pasto čez sito, na katero se predhodno preslika vzorec in tako ustvari odtis vzorca na blago. S to tehniko se načeloma tiskajo zgolj ravne površine in se jo uporablja za brandiranje tekstila, dežnikov, torb, … Večina izdelkov iz ponudbe se v sitotisk tehniki lahko tiska zgolj v eni barvi, z uporabo transferja pa se lahko nanese več barv. Sitotisk transfer je odličen način za tisk zelo majhnih detajlov. Barve se s pomočjo dodatnega lepila dobro vpijejo v osnovni material.

Round sitotisk: je tehnika sitotiska, ki se uporablja za tisk večjih površin kemičnih svinčnikov.

Digitalni transfer: je način tiskanja, pri katerem se logotip s tiskalnikom digitalno natisne na posebno folijo. Folija se nato obreže v želeno obliko, nato pa se s pomočjo toplotne stiskalnice ali preše takšen transfer prenese na artikel. Takšen način tiskanja se predlaga v primeru, da so artikli tekstilni izdelki, ali izdelki iz poliestra. Ta način tiskanja omogoča večbarvne grafike in se načeloma uporablja za tiskanje manjših serij. 

Digitalna nalepka: s pomočjo stroja se lahko izdelajo tudi digitalne nalepke. S tiskalnikom se digitalno prenese logotip na samolepilno folijo. Po potrebi se nalepka tudi računalniško obreže. Oblike obreza so možne le na dizajnih, ki dovoljujejo "en rez". Digitalni izrez omogoča izvedbo samostojnih nalepk. Po tisku se nalepko nalepi na površino artikla in tako personalizira izbran artikel. 

Transfer za keramiko: je način tiskanja, ki je primeren tudi za keramiko, saj je logotip na artikel nanesen tako, da se zoperstavi običajnim načinom odstranjevanje (npr. izbris tiska med pomivanjem v pomivalnem stroju). S to tehniko se na transferni papir s sitotiskom odtisne logotip, nakar se prenese na želeni keramični artikel. Po tiskanju se artikel peče v peči pri temperaturi višji kot 700 °C, s čimer se tisk zapeče v keramiko. Med procesom žganja se pore v keramiki odprejo in posrkajo barvo. Ko se izdelek ohladi, se barve ne da odstraniti z nobenim od običajnih procesov čiščenja ali pomivanja keramike, končni rezultat pa so obstojni personalizirani keramični izdelki.

Vezenje: je tehnika, pri kateri se logotip všije na izdelek. Uporabna je za kape, majice, jakne, torbe in ostale izdelke iz tkanin. Velja za najbolj obstojno tehniko personifikacije za tekstilne izdelke. Cena vezenja je odvisna od števila vbodov in velikosti logotipa. Ko je grafika bolj kompleksna, njena izdelava zahteva več vbodov, potem je tudi cena vezenja višja. Število barv vezenja ne vpliva na ceno, lahko pa se uporabi vse do 15 različnih barv. Pred prvim vezenjem je treba izdelati program, ki se lahko uporabi tudi pri naslednjih vezenjih enakega logotipa.

Lasersko graviranje: je način graviranja, pri katerem se logotip vžge v material z laserskim žarkom. Je metoda brandiranja, s katero lahko personaliziramo artikle iz materialov, kot so les, steklo, usnje, aluminij, plastika. Laserski žarek je nadziran digitalno, preko računalnika, zato je zaključni rezultat zelo kvaliteten in natančen izris logotipa. Barva izdelanega logotipa je odvisna od podlage in spodnjih plasti obdelovanca. Ta metoda se v večini uporablja za brandiranje manjših izdelkov, kot so kemični svinčniki, obeski za ključe, usnjeni rokovniki, kozarci, steklenice, … Rezultat to lično brandirani izdelki, logotip na njih pa je obstojen.

Slepi tisk: je metoda brandiranja, pri kateri se logotip z reliefnim žigom odtisne na izdelek. Ta tehnika se lahko uporablja predvsem na usnjenih izdelkih, kjer je zaključni rezultat kvaliteten in lep. Če stranka želi, se lahko uporabi tudi folije, s katerimi dosežemo zlat, srebrn ali efekt kakšne druge barve, zaključni izdelek pa je zato še bolj poseben in bolj viden. 

Doming: je metoda tiska, kjer se na nalepko najprej natisne večbarvna digitalna nalepka, ki senato prekrije z epoksi smolo. To je kombinacija izpisa logotipa na nalepki in dvokomponentne epoksi smole, ki da logotipu poudarek v obliki mehurčka. To da grafiki poseben 3D efekt, hkrati pa epoksi smola varuje spodnjo grafiko pred mehanskimi poškodbami. Ta tehnika tiska je primerna za brandiranje drobnih izdelkov.

Digital printing: je inkjet tehnika tiskanja na ravne kakor tudi 3D oblike artiklov. Ta tehnika brandiranja omogoča, da se skoraj vsak izdelek natiska direktno, in to v zelo visoki kakovosti. Možne so vse možnosti tiska, od visoko ločljive slike do preprostega besedila, saj se z digitalnim printigom lahko dizajn tiska tudi v barvni tehniki, podrobnosti pa po koncu ostajajo vidne in razločne.

Tehnična opozorila

Zaradi različne vpojnosti podlage lahko odtisnjene barve odstopajo.

Kot definicijo barv podjetje AGARIC uporablja Pantone Color Guide (C) coated lestvico. Stranke naj pri naročanju upoštevajo to barvno lestvico.

Oprijem barve na kovinskih in kromiranih izdelkih morda ne bo optimalen in AGARIC poslovna darila ne morejo biti odgovorna za ta pojav. Na kovinskih izdelkih se lahko barvni odtis v kontaktu z ostrimi predmeti poškoduje. Ta pojav je zelo verjeten pri kovinskih obeskih za ključe. V takšnih primerih se predlaga lasersko graviranje. Pri grobih tekstilnih površinah se stranki ne more zagotoviti 100 % pokritosti s sitotisk tehniko. V takšnih primerih se svetuje sitotisk transfer. Okrogli artikli imajo omejeno področje tiskanja.

Formati datoteke, ki jih pošiljajo stranke

Vektorske EPS, AI, CDR

Tiff, JPG: minimalna resolucija 600 DPI za izdelavo linij (logotipi, grafike, ...), 300 DPI sivine ali rastrske motive (slike).

PDF Format (najvišja kvaliteta) brez kompresije.

Iz slik resolucije 72 DPI ali manj brandinga ni mogoče izdelati.

Podjetje AGARIC, d. o. o, predlaga programe: Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw

Priporoča se, da se vse datoteke pretvorijo v krivulje. V primeru, da stranka potrebuje kakšne informacije o pripravi datotek za tisk, kontaktirajte podjetje AGARIC, d. o. o, ki vam bo pomagalo pri optimalni izbiri.

AGARIC, d. o. o., si pridržuje pravico, da ne izdela blaga, ki lahko žali, ali kakor koli škodi komu drugemu. Za izdelavo blaga po naročilu in grafični predlogi kupca le-ta zagotavlja, da ima vse potrebne avtorske in intelektualne pravice. Za morebitne zlorabe je odgovoren naročnik. Mladoletne osebe za nakup potrebujejo soglasje staršev ali skrbnikov.